Vstupné a ceník

Vstupné platné v roce 2017.

1. Základní vstupné:

  • 70,- Kč plné vstupné, dospělí (volná prohlídka bez průvodce)
  • 40,- Kč snížené vstupné, studenti, důchodci, děti (volná prohlídka bez průvodce)

Příplatek za průvodcovskou službu činí 20,- Kč.

Komentované prohlídky mohou návštěvníci využít v těchto termínech: červen a září (víkendy), červenec a srpen (víkendy, všední dny kromě pondělí).

2. Prohlídky a výklad v cizím jazyce

Pro předem rezervované skupiny o minimálním počtu 10 osob je možné objednat prohlídku v cizím jazyce:

  • 180,- Kč dospělí
  • 120,- Kč studenti, důchodci, děti

3. Vstupné zdarma

Vstupné zdarma je poskytováno dětem do 6 let, pokud nejsou členy hromadné výpravy, učitelům jako doprovodu školních výletů, držitelům průkazu ZTP a ZTP/P.

4. Další podmínky zpřístupnění

  • Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku. Návštěvníci jsou povinni vstupenku uchovat po celou dobu prohlídky a na požádání ji pracovníkům správy hradu předložit.
  • Vstupenka platí jen k jedné návštěvě objektu. Zakoupené vstupenky nelze vrátit.

5. Svatební obřad

  • Zájemci o svatební obřad v areálu hradu se dohodnou s matrikářkou MěÚ Boskovice (telefon: 516 488 723, v době nepřítomnosti příp. 516 488 721) na požadovaném termínu obřadu.
    Poté kontaktují správu hradu (mob. 722 669 712, e-mail: info@hradboskovice.cz) a dohodnou se na průběhu obřadu a požadovaných službách.
  • Svatební obřad na hradě – 3 000,- Kč

(sekce bude postupně doplňována)