Vstupné a ceník

Vstupné platné v roce 2021.

1. ZÁKLADNÍ VSTUPNÉ:

 • 100,- Kč plné vstupné, dospělí (volná prohlídka bez průvodce)
 • 70,- Kč snížené vstupné, studenti, senioři nad 65 let, děti od 6 let, ZTP (volná prohlídka bez průvodce)

2. roční vstupenka

Roční PERMANENTKA nepřenosná opravňuje držitele ke vstupu do areálu hradu Boskovice v rámci otevírací doby hradu. Nevstahuje se na kulturní nebo jiné mimořádné akce. Platná pro osobu džitele a dvě děti do 15 let.

Cena permanentky: 300,- Kč

Bližší informace
 

3. VSTUPNÉ ZDARMA

Vstupné zdarma je poskytováno dětem do 6 let ( mimo speciální programy ), učitelům jako doprovodu školních výletů v max. počtu 2 osoby, držitelům průkazu ZTP/P.

3. DALŠÍ PODMÍNKY ZPŘÍSTUPNĚNÍ

 • Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku. Návštěvníci jsou povinni vstupenku uchovat po celou dobu prohlídky a na požádání ji pracovníkům správy hradu předložit.
 • Vstupenka platí jen k jedné návštěvě objektu. Zakoupené vstupenky nelze vrátit.
 • Zakoupením vstupenky návštěvník deklaruje, že souhlasí s provozním řádem objektu

4. SVATEBNÍ OBŘAD

 • Zájemci o svatební obřad v areálu hradu se dohodnou s matrikářkou MěÚ Boskovice (telefon: 516 488 723 nebo 516 488 721) na požadovaném termínu obřadu.
  Poté kontaktují správu hradu (mob. 722 669 712, e-mail:
  info@hradboskovice.cz) a dohodnou se na průběhu obřadu a požadovaných službách.
 • Standardní svatební obřad na hradě – 6 000,- Kč, včetně focení
 • Samostatné focení v objektu bez obřadu – 1 000,- Kč