Vstupné a ceník

Vstupné platné v roce 2023.

1. ZÁKLADNÍ VSTUPNÉ:

 • 120,- Kč plné vstupné, dospělí 25 - 64 let (volná prohlídka bez průvodce)
 •   90,- Kč snížené vstupné pro dospělé, mládež 18 - 24 let, senioři nad 65 let, držitelé průkazů ZTP, ZTP/P (volná prohlídka bez průvodce)
 •   50,- Kč snížené vstupné pro děti, děti 6 - 17 let, (volná prohlídka bez průvodce)

2. roční vstupenka

Roční PERMANENTKA nepřenosná opravňuje držitele ke vstupu do areálu hradu Boskovice v rámci otevírací doby hradu. Nevztahuje se na kulturní nebo jiné mimořádné akce. Platná pro osobu džitele a dvě děti do 15 let.

Cena permanentky: 400,- Kč

Bližší informace
 

3. VSTUPNÉ ZDARMA

Vstupné zdarma je poskytováno dětem do 6 let (mimo speciální programy), průvodce držitele ZTP/P.

3. DALŠÍ PODMÍNKY ZPŘÍSTUPNĚNÍ

 • Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku. Návštěvníci jsou povinni vstupenku uchovat po celou dobu prohlídky a na požádání ji pracovníkům správy hradu předložit.
 • Vstupenka platí jen k jedné návštěvě objektu. Zakoupené vstupenky nelze vrátit.
 • Zakoupením vstupenky návštěvník deklaruje, že souhlasí s provozním řádem objektu

4. SVATEBNÍ OBŘAD

 • Zájemci o svatební obřad v areálu hradu se dohodnou s matrikářkou MěÚ Boskovice (telefon: 516 488 723 nebo 516 488 721) na požadovaném termínu obřadu.
  Poté kontaktují správu hradu (e-mail:
  info@hradboskovice.cz) a dohodnou se na průběhu obřadu a požadovaných službách.
 • Standardní svatební obřad na hradě – 8 000,- Kč, včetně focení
 • Samostatné focení v objektu bez obřadu – 1 000,- Kč