Permanentní vstupenka

  • Permanentka je vydávána na konkrétního majitele a je nepřenosná. Při vstupu do hradu je majitel permanentky povinen předložit spolu s originálem permanentky na pokladně průkaz totožnosti.

  • Permanentka opravňuje ke vstupu do areálu hradu 1 dospělou osobu a max. 2 děti do 15 let nebo 2 dospělé osoby.

  • Permanentku lze použít ke vstupu do hradu pouze v rámci otevírací doby hradu. Neopravňuje ke vstupu při konání kulturních či společenských akcí v areálu hradu.

  • Permanentku lze zakoupit na pokladně hradu a její platnost je do 31.12. příslušného roku včetně

  • Cena permanentky je 400,- Kč

  • Zakoupenou permanentku nelze vrátit. V případě ztráty či poškození se permanentka nevyměňuje.

  • Zakoupením permanentky, vyplněním a podpisem formuláře potvrzuje majitel permanentky pravdivost uvedených osobních údajů. Osobní údaje majitele permanentní vstupenky bude provozovatel uchovávat v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů po dobu platnosti permanentky. Zásady zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách hradu